© leo vandijck

FamCon

een project van

Iedereen heeft wel ergens een lijst met adressen van familieleden, maar die raakt makkelijk verouderd of onvolledig.
En als u die dan nodig heeft - in blijde of droeve omstandigheden - is het moeilijk om ze op op korte termijn bij te werken.

Daarom willen we u hier een vrij actuele en volledige lijst ter beschikking stellen.

Waarschijnlijk niet.

De gegevens zijn tenslotte persoonlijk en dus privaat. Ze zijn ook meegedeeld met de expliciete bedoeling dat ze alleen bestemd zijn voor verwanten. Daarom willen we ze niet zonder meer publiek maken.

Overbodig ?

Omslachtig ?

Waarom ?

Waarschijnlijk wel.

We vragen u inderdaad om uzelf te identificeren voor we de gegevens doorspelen.

Hoe werkt het ?

Op deze site vindt u een beperkte versie van de verschillende lijsten met familiegegevens. Ze is louter illustratief en vermeldt enkel naam, voornaam en woonplaats.

De andere gegevens beschouwen we als privaat en die passen dus niet zomaar op een document dat openbaar wordt gemaakt.

De uitgebreide lijst bevat het volledige adres, en meestal ook telefoonnummer en e-mailadres. Die informatie wordt op aanvraag doorgegeven aan wie ook effectief deel uitmaakt van de betreffende familie.

Wat ?

Als u gegevens wil krijgen van uw familieleden, kunt u die hier aanvragen. Dat gaat in principe in enkele stappen.

  1. U stuurt een e-mailtje aan jvandyckmm@telenet.be of  l.vandijck@vdnet.be.
  2. Vermeld altijd uw eigen gegevens, zodat we kunnen controleren of het een legitieme vraag betreft. Dat doen we o.a. door die gegevens te vergelijken met wat we zelf weten (bijv. e-mailadres).
  3. Geef duidelijk aan van wie u de gegevens wenst, dat kan één bepaald persoon zijn, maar bijv. ook "alle kinderen van" (o.a. om alle neven en nichten aan te duiden).
  4. We sturen u via e-mail de lijst met adressen.

U kan ook persoonlijk, d.w.z. telefonisch, contact opnemen met Johan Vandyck en met hem overleggen welke gegevens u wenst.

Hoe ?