Stop navigatie

2. Keyframes

Het frame is de sleutel

Sommige bewerkingen of effecten hebben betrekking op een hele clip. Bijvoorbeeld snelheid aanpassen, kleureigenschappen veranderen. Maar andere, zoals in- en uitzoomen, hebben een begin- en een eindpunt. Die begin- en eindpunten noemen we keyframes.
Die punten kunnen we naar believen verschuiven, en zo de bewerking langer of korter, trager of sneller maken. Maar we kunnen ook het precieze resultaat van zo een bewerken naar onze hand zetten.