Stop navigatie

b. Aanpassen: snelheid

Spelen met de snelheid

Door het videobeeld sneller of trager te laten afspelen, kunnen we mooie effecten krijgen. In ons voorbeeld maken we van een vrij langdradige clip een snel "stomme film-fragment".

Voorbeeld