Stop navigatie

Handleiding deel 1

Woorden wekken...

Een paar concrete voorbeelden proberen de basiswerking van MVE duidelijk te maken, met de nadruk op het monteren.
Met iedere "les" wordt een simpel filmpje gemonteerd. Het resultaat van de montage is ook meteen te bekijken.