Stop navigatie

3. Scènes

Clips en scènes

Als je een videobestand opent in Pinnacle Studio wordt het automatisch ingedeeld in scènes. Iedere scène wordt bovendien afzonderlijk getoond in het bewerkingsscherm. Dat is heel handig en overzichtelijk.
Op dat vlak is MVE minder gesofisticeerd. Je moet zelf opdracht geven om de scènes te herkennen, en ze zijn alleen op de tijdslijn afzonderlijk te zien.

Scènes detecteren