Stop navigatie

2. Knippen

Knippen, kopiëren, plakken

We kunnen (langere) clips verdelen in kortere door erin te knippen. En die fragmenten kunnen we apart wissen, of kopiëren en plakken.

Voorbeeld: knippen